German Greek Translation Services
English
Uebersetzungskosten
Deutsch

Προσιτή μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά και Γερμανικά Ελληνικά από 15,-- Ευρώ **

Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές παραδίδουν γρήγορα, αξιόπιστα και προσιτά μια πιστή μετάφραση των εγγράφων και κειμένων σας για επαγγελματικούς ή / και προσωπικούς σκοπούς.

μετάφραση ελληνικά γερμανικάμετάφραση γερμανικά ελληνικάελληνική μετάφρασηγερμανική μετάφραση

Δεχόμαστε καταβολές μέσω PayPal™
Εξόφληση μετάφρασης με VisaΕξόφληση μετάφρασης με MastercardΕξόφληση μετάφρασης με eCHECKΕξόφληση μετάφρασης με Discover

** Ελάχιστη αμοιβή μόνο 15,-- Ευρώ ανά παραγγελία (μετάφραση Ελληνικά <-> Γερμανικά, Αγγλικά -> Ελληνικά ή Αγγλικά -> Γερμανικά, απλό κείμενο μέχρι 150 λέξεις ή 1.000 χαρακτήρες, προεξόφληση, υποβολή μέσω e-mail, υπό την επιφύλαξη της αποδοχής κάθε παραγγελίας).

Για ογκωδέστερες μεταφράσεις και λοιπές εργασίες θα σας υποβάλουμε μετά χαράς μια ειδική προσφορά.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, προωθούμενα κείμενα, έγγραφα και δεδομένα υπόκεινται σε απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εκάστοτε παραγγελίας.

Μείωση μεταφραστικών

Μια μετάφραση δεν χρήζει πάντα λογοτεχνικού επιπέδου: συχνά θα αρκούσε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό μια απλά διατυπωμένη απόδοση της ακριβής έννοιας, ένα απόσπασμα κειμένου ή μια περίληψη. Αντίστοιχοι προκαθορισμοί επηρεάζουν φυσικά άμεσα τον υπολογισμό τις δαπάνες προς δικό σας όφελος.

Ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση μεταφραστικών

Στο βαθμό που δεν υφίσταται κάποια προσαρμοσμένη συμφωνία, υποθέτουμε ότι μια παραγγελμένη μετάφραση πρέπει να αποδώσει το πρωτότυπο κείμενο κατά λέξη και χωρίς παραλήψεις. Στα πλαίσια αυτά συνυπολογίζονται τα μεταφραστικά βάσει της πρωτογενής εργασίας καθώς και των κατά κανόνα επανειλημμένα τελούμενων ελέγχων και διορθώσεων του κειμένου. Ο καθορισμός της σκοπούμενης χρήσης μιας μετάφρασης ήδη κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην υποβολή μιας ιδιαίτερα συμφέρουσας προσφοράς όσο και στη βελτιστοποίηση της απαιτούμενης ποιότητας του κειμένου.

Μετάφραση για συγκεκριμένο σκοπό: Σύμφωνα προς την σκοπούμενη χρήση μιας μετάφρασης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατά περίπτωση ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τον τύπο, την σύνταξη και τη διατύπωση. Βάσει καθορισμού του σκοπού, ο μεταφραστής δύναται να εστιάζει την μεταφραστική του εργασία εξ αρχής στην συγκεκριμένη χρήση, χωρίς περιττές ενέργειες και προς όφελος του προϋπολογισμού της προσφοράς του.

Συμβουλή: προς αποφυγή ενδεχόμενων παρεννοήσεων σας παρακαλούμε να δηλώσετε πάντα την σκοπούμενη χρήση μιας μετάφρασης, ακόμα και όταν πρόκειται να επιβεβαιωθεί τελικά μόνο ο εξ αρχής ως εμφανώς νομιζόμενος σκοπός.

Ερμηνευτική μετάφραση: Εδώ εστιάζει ο μεταφραστής την εργασία του στην ακριβή απόδοση του πρωτότυπου κειμένου, επιδεχόμενα ελαφρώς μειωμένης συντακτικής ποιότητας. Έτσι μειώνονται ο πρωτογενής κύκλος εργασιών, ο απαιτούμενος χρόνος για διορθώσεις και κατά συνέπεια και τα μεταφραστικά.

Συμβουλή: μια ιδιαίτερα προσιτή ερμηνευτική μετάφραση ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις που σας ενδιαφέρει κυρίως η κατά λέξη απόδοση ενός κειμένου και λιγότερα η έντεχνη διατύπωση και σύνταξη του.

Αποσπασματική μετάφραση: Η παραγγελία μιας αποσπασματικής μετάφρασης δύναται να αφορά σε συγκεκριμένα τμήματα ή σε θεματικά περιεχόμενα ενός κειμένου. Κατά τον προϋπολογισμό, ο μεταφραστής λαμβάνει υπόψη εξ αρχής μόνο τον πραγματικό όγκο εργασίας και μπορεί να υποβάλει συνεπώς μια ιδιαίτερα συμφέρουσα προσφορά.

Συμβουλή: Αποφύγετε περιττά μεταφραστικά, περιορίζοντας την παραγγελία σας στα πραγματικά χρειαζούμενα τμήματα ή περιεχόμενα του κειμένου.

Περιληπτική μετάφραση: Σύμφωνα με τους εκάστοτε καθορισμούς σας συλλέγει ο μεταφραστής όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες του πρωτότυπου κειμένου και συντάσσει μια αντίστοιχη σύνοψη. Καθώς οι χρειαζούμενες πληροφορίες αποτελούν πολλές φορές μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου κάποιου κειμένου, η εξοικονόμηση σε σύγκριση με μια τυπική (πλήρης) μετάφραση κυμαίνεται συχνά σε αξιόλογα επίπεδα.

Συμβουλή: Η ιδιαίτερα συμφέρουσα δυνατότητα αυτή προσφέρεται, όταν η μετάφραση ολόκληρου ενός κειμένου θεωρείται περιττή και όταν σας εξυπηρετεί επαρκώς η μετάφραση συγκεκριμένων στοιχείων ή μιας γενικής περίληψης.

 

Επικοινωνία

Το διπλανό ηλεκτρονικό έντυπο θα αποσταλεί μέσω του τοπικού σας λογισμικού ηλ. ταχυδρομείου (e-mail client). Σε περίπτωση που η αποστολή κατά τον τρόπο αυτό (π. χ. για τεχνικούς λόγους) δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με

info@partnerbiz.net

Ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας
 

 

ΚυρίαΚύριος


 

Αποστολή;
    
 

 

Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι

Δωρεάν μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά και Ελληνικά - Γερμανικά

Μετάφραση Αγγλικά Γερμανικά Ελληνικά από ιδιώτες

Übersetzung von und nach
Griechisch Deutsch Englisch

Übersetzung Griechisch Deutsch
und Deutsch Griechisch ab 15 €

Greek Translation Service

Translation Greek German English

Γενικές συμβουλές και σημειώσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση

Παρακαλούμε να στείλετε κείμενα και έγγραφα κατά προτίμηση σε μορφή αρχείου WORD / κειμένου. Η υποβολή αρχείου άλλης μορφής ή μέσω ΦΑΞ μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες περαιτέρω επεξεργασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε να ζητήσετε πληροφορίες.

Εφόσον δεν υφίσταται ρητή διαφορετική συμφωνία, παραγγελίες γίνονται δεκτές και εκτελούνται έναντι προκαταβολής. Η κατόπιν δεσμευτικής προσφοράς (> όροι, αμοιβή, χρονικό όριο κλπ.) καταβολή / αποδοχή της καθορισμένης πληρωμής θεωρείται δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς και της ανάληψης και εκτέλεσης της παραγγελίας.

Η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει κατά προτίμηση είτε μέσω PayPal™ (άμεση μεταφορά χωρίς πρόσθετες δαπάνες, από υπόλοιπο ή μέσω πιστωτικής κάρτας ή εντολής ανάληψης) είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε Γερμανία ή Ελλάδα (ενδεχόμενα τέλη "OUR" = εις βάρος του αποστολέα).

Όροι και στοιχεία