German Greek Translation Services
English
Privater Uebersetzungsdienst Griechisch Deutsch Griechisch
Deutsch

Προσιτή μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά και Γερμανικά Ελληνικά από 15,-- Ευρώ **

Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές παραδίδουν γρήγορα, αξιόπιστα και προσιτά μια πιστή μετάφραση των εγγράφων και κειμένων σας για επαγγελματικούς ή / και ιδιωτικούς σκοπούς.

μετάφραση ελληνικά γερμανικάμετάφραση γερμανικά ελληνικάελληνική μετάφρασηγερμανική μετάφραση

Δεχόμαστε καταβολές μέσω PayPal™
Εξόφληση μετάφρασης με VisaΕξόφληση μετάφρασης με MastercardΕξόφληση μετάφρασης με eCHECKΕξόφληση μετάφρασης με Discover

** Ελάχιστη αμοιβή μόνο 15,-- Ευρώ ανά παραγγελία (μετάφραση Ελληνικά <-> Γερμανικά, Αγγλικά -> Ελληνικά ή Αγγλικά -> Γερμανικά, απλό κείμενο μέχρι 150 λέξεις ή 1.000 χαρακτήρες, προεξόφληση, υποβολή μέσω e-mail, υπό την επιφύλαξη της αποδοχής κάθε παραγγελίας).

Για ογκωδέστερες μεταφράσεις και λοιπές εργασίες θα σας υποβάλουμε μετά χαράς μια ειδική προσφορά. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το κόστος μετάφρασης.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, προωθούμενα κείμενα, έγγραφα και δεδομένα υπόκεινται σε απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εκάστοτε παραγγελίας.

Προσιτή μετάφραση Γερμανικά Αγγλικά Ελληνικά από 15 Ευρώ

Οι από μεταφραστικά γραφεία, ελεύθερους επαγγελματίες και σχετικές υπηρεσίες ζητούμενες αμοιβές ανέρχονται συχνά σε επίπεδα των 2 Ευρώ ανά γραμμή και ελάχιστες αμοιβές της τάξεως των 50 - 100 Ευρώ ανά εργασία. Το εάν οι αξιώσεις αυτές είναι πάντα δικαιολογημένες μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς ειδικότερα κάποια μεταφραστικά γραφεία αναθέτουν τις μεταφράσεις συχνά σε εξωτερικούς συνεργάτες και οργανώνουν κατά τα άλλα μόνο την επικοινωνιακή υποδομή, προβολή και είσπραξη αμοιβών. Πάντως υπερβαίνουν τόσο υψηλές, κατά κανόνα "εφάπαξ" υπολογιζόμενες αμοιβές σε πολλές περιπτώσεις - όταν π. χ. μια μετάφραση προορίζεται για ιδιωτικούς ή μικρο-επαγγελματικούς σκοπούς - τα όρια του ανεκτού.

Αντίθετα υπολογίζουν ιδιώτες μεταφραστές την αμοιβή τους βάσει πραγματικής εργασίας (= αποζημίωση κόπου), και για το λόγο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε μια ποιοτική μετάφραση ήδη έναντι μιας ελάχιστης αμοιβής μόνο 15,-- Ευρώ **!

Γρήγορα ...

Αξιόπιστα ...

Προσιτά ...

επειδή η προώθηση και απάντηση υποβαλλόμενων ερωτήσεων παίρνει λιγότερα από / μέχρι 24 ώρες.

επειδή ιδιώτες μεταφραστές μπορούν να αφοσιωθούν χωρίς οικονομικές πιέσεις στην εργασία τους.

επειδή δεν προκύπτουν "δικαιώματα" και δαπάνες για προβολή, οργάνωση και εισπρακτικό μηχανισμό.

 

Ζητήστε μια εξατομικευμένη προσφορά

Μια μετάφραση δεν χρειάζεται πάντα να προέρχεται από κάποια επίσημα πιστοποιημένη πηγή: συχνά επαρκεί μια - κατά περίπτωση υπεύθυνα επικυρωμένη - προσιτή ιδιωτική μετάφραση, ακόμα και όταν προορίζεται στην συνέχεια για κάποιον επίσημο σκοπό. Τέλος πάντων υφίσταται και η δυνατότητα υποβολής μιας ιδιωτικής μετάφρασης σε κάποια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία (π. χ. προξενείο) για να επικυρωθεί ή / και να προστεθεί η διεθνή επισημείωση (Apostille).

 

Επικοινωνία

Το διπλανό ηλεκτρονικό έντυπο θα αποσταλεί μέσω του τοπικού σας λογισμικού ηλ. ταχυδρομείου (e-mail client). Σε περίπτωση που η αποστολή κατά τον τρόπο αυτό (π. χ. για τεχνικούς λόγους) δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με

info@partnerbiz.net

Ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας
 

 

ΚυρίαΚύριος


 

Αποστολή;
    
 

 

Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι

Δωρεάν μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά και Ελληνικά - Γερμανικά

Μετάφραση Αγγλικά Γερμανικά Ελληνικά από ιδιώτες

Übersetzung von und nach
Griechisch Deutsch Englisch

Übersetzung Griechisch Deutsch
und Deutsch Griechisch ab 15 €

Greek Translation Service

Translation Greek German English

Γενικές συμβουλές και σημειώσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση

Παρακαλούμε να στείλετε κείμενα και έγγραφα κατά προτίμηση σε μορφή αρχείου WORD / κειμένου. Η υποβολή αρχείου άλλης μορφής ή μέσω ΦΑΞ μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες περαιτέρω επεξεργασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε να ζητήσετε πληροφορίες. Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις σημειώσεις σχετικά με δυνατότητες μείωσης των δαπανών μετάφρασης.

Εφόσον δεν υφίσταται ρητή διαφορετική συμφωνία, παραγγελίες γίνονται δεκτές και εκτελούνται έναντι προκαταβολής. Η κατόπιν δεσμευτικής προσφοράς (> όροι, αμοιβή, χρονικό όριο κλπ.) καταβολή / αποδοχή της καθορισμένης πληρωμής θεωρείται δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς και της ανάληψης και εκτέλεσης της παραγγελίας.

Η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει κατά προτίμηση είτε μέσω PayPal™ (άμεση μεταφορά χωρίς πρόσθετες δαπάνες, από υπόλοιπο ή μέσω πιστωτικής κάρτας ή εντολής ανάληψης) είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε Γερμανία ή Ελλάδα (ενδεχόμενα τέλη "OUR" = εις βάρος του αποστολέα).